De fleste selskaper har behov for transport på ett eller annet vis, på ett eller annet tidspunkt. Dette kan handle om å distribuere varer rundt til butikker og utsalgssteder, frakte varer eller tjenester ut til kunder, eller rett og slett transport av de ansatte fra ett område til et annet. Transport er enkelt forklart prosessen det er å frakte en tjeneste eller objekt fram til ønsket destinasjon. Hvordan selskapet velger å transportere noe har imidlertid mye å si for miljøet.

Miljøvennlige kjøretøy

Det mest brukte transportmiddelet blant selskaper i dag er nok bil og lastebil. Dersom det er snakk om store kvanta av varer, er det som regel lastebil som blir det mest naturlige valget. De fleste lastebiler i dag er dessverre dieseldrevne, noe som ikke nødvendigvis er så miljøvennlig. Det finnes dog produsenter av slike kjøretøy som etter beste evne reduserer CO2-utslippet. Tesla har for øvrig lansert en elektrisk lastebil, og vi håper denne blir å se på norske veier.

Når det kommer til selskaper som bruker bil eller varebil som transportmetode, er ofte valgmulighetene flere. Det finnes mange elbiler som kan gjøre samme nytte som en bensin- eller dieseldrevet bil. Sjekk for eksempel ut Nissan e-NV200, som er en elektrisk varebil som kan brukes av både privatpersoner og bedrifter. Ellers er Nissan Leaf, Tesla Model S/X, Kia Soul EV og lignende biler greie alternativer. Ulempen med elbiler er at rekkevidden er begrenset, og ladetiden lang.

Fly, båt eller tog?

Dersom tjenester eller varer skal transporteres over lengre avstander, for eksempel fra Oslo til Berlin, så vil selskaper ofte ty til andre løsninger enn bil og lastebil. I dagens samfunn er det mye debatt rundt det å fly, og «flyskam» er et nytt begrep mange er obs på. Det å fly unødvendig mye er ikke spesielt bra for miljøet, og står for en stor andel av CO2-utslippet på verdensbasis. Flere flyselskaper er nå i gang med å lage elektriske fly.

Lasteskip og ferger kan også forurense en del, men det finnes nå elektriske ferger – også her i Norge. Dette er en miljøvennlig og god løsning for mange bedrifter som ønsker å bli mer miljøvennlige. Det finnes også mange elektriske tog, noe som effektivt lar selskaper frakte varer og tjenester over lange avstander på en grønn måte. Vurder derfor om du kan ha mulighet til å shippe varer på denne måten, dersom du er opptatt av miljøet.

Sykkel

Den kanskje mest miljøvennlige transportmetoden i dag er å sykle! Grønnere blir det vel knapt? En sykkel har ingen utslipp, og er i tillegg relativt miljøvennlig å produsere. Det finnes en rekke firmaer som tar sykkelen fatt når noe skal fraktes til kundene, som for eksempel Foodora – en hurtigmat-distributør som leverer pizza, sushi og andre godbiter hjem på døren til folk. De spreke sykkelbudene trosser både snø, vind og regn for å frakte maten hjem til mottakeren miljøvennlig.

Det finnes imidlertid også noen ulemper med sykling. Det er rett og slett ikke alltid like praktisk! Som regel er det snakk om relativt korte avstander når noe kan fraktes med sykkel, kanskje opptil fem kilometer eller rundt omkring der. Denne transportmetoden passer derfor best for bedrifter som hovedsakelig opererer i nærmiljøet. Det å sykle er ikke bare bra for miljøet, det er også sunt for kroppen til den som sykler! Slå to fluer i en smekk.

Oppsummering

Miljøvennlige transportløsninger for bedrifter kan foregå både på bakken, i luften og på sjøen. I dag finnes det elektriske varianter av både ferger, biler, lastebiler, fly og tog, noe som gir selskaper mer miljøvennlige alternativer når det kommer til transport av varer og tjenester. Det finnes til og med selskaper som sykler varene fram til kundene, helt uten utslipp og forurensning. Driver du en bedrift, bør du absolutt vurdere på bytte over til mer miljøvennlige transportmetoder.