Det dukker opp stadig nye bedrifter i Norge, og det finnes per i dag nærmere 600 000 bedrifter i landet. Derfor sier det seg selv at disse bedriftene kan være med å påvirke miljøet enten negativt eller positivt, alt etter hvilke valg de enkelte bedriftene tar for seg og sine ansatte. Mange bedrifter har store CO2-utslipp og produserer mye avfall, og det er derfor helt nødvendig at driften gjennomføres på en mest mulig miljøvennlig måte. Men hvilke tiltak kan egentlig et selskap gjennomføre for å bli mer miljøvennlig og «grønn»? Dette skal vi nå se nærmere på i vår guide!

Bedriften din bør først og fremst velge miljøvennlige kjøretøy eller fremkomstmidler dersom dette er praktisk mulig å gjennomføre. Det finnes for eksempel bedrifter der ute som velger sykkel som transportmiddel. Et eksempel på dette er Foodora, som frakter mat til kundene sine ved hjelp av sykkel. Null utslipp der, altså! Det er også mange selskaper som velger å gå over til elbil istedenfor den klassiske bensin- eller dieseldrevne firmabilen. Dette kan utgjøre en stor forskjell om bedriften er mye på veien. Andre tiltak vi skal se nærmere på er kildesortering og miljøvennlige materialer i klær og andre produkter. Les videre for å lære mer!

Grønnere transport og miljøvennlige materialer

Det er ikke alle firmaer som har muligheten til å velge elbiler, da slike biler ofte har kort rekkevidde og relativt lang ladetid (sammenlignet med tiden det tar å fylle bensin eller diesel). For firmaer som ikke kjører så mye, er imidlertid elbil midt i blinken. Alternativt kan firmaet velge hybridbiler (som bruker både strøm og bensin som drivstoff), da dette er mer miljøvennlig enn biler som drives av kun bensin/diesel. I dag finnes det elbiler spesielt tilrettelagt for bedrifter, som Nissan e-NV200. Velger bedriften elbil vil dette også være økonomisk gunstig med tanke på billigere bompasseringer, skattefordeler med mer.

Noe annet mange selskaper kan ha godt av, er å velge mer miljøvennlige materialer i produktene sine. Matprodusenter kan for eksempel med fordel la være å bruke palmeolje, og heller erstatte dette med kokosolje, rapsolje eller solsikkeolje – oljetyper som er mye bedre for regnskogen og miljøet ellers. Klesprodusenter kan gjerne velge mer miljøvennlig fabrikat til klærne, som for eksempel økologisk bomull eller resirkulerte klær. De som produserer kosmetiske produkter kan med fordel droppe miljøskadelig mikroplast i produktene sine, noe som for eksempel er vanlig å finne i tannkrem. De fleste selskaper kan med andre ord være mer bevisste på hva produktene inneholder!

Kildesortering og opplæring av ansatte

Et tiltak de aller fleste bedrifter bør ta på alvor, er kildesortering. Mange selskaper har mye avfall fra produksjon og emballasje, og dette bør selvfølgelig kildesorteres slik at materialer kan resirkuleres så langt det lar seg gjøre. Tomflasker fra lunsjrommet bør for eksempel pantes, og pappemballasje skal sorteres i papp-containere, på samme måte plastikk skal i egne containere. Det kan også være lurt å redusere matavfall, for eksempel ved å oppfordre de ansatte til å ikke tilberede mer mat til lunsj enn de faktisk spiser, og ved å ikke bestille inn mer mat (les: overtidspizza) enn nødvendig til forskjellige møter og sammenkomster.

Det å lære opp de ansatte til å bli mer miljøvennlige – både på jobb og i privat sammenheng – er faktisk et ansvar mange selskaper med fordel kan ta på seg. Vis de ansatte hvordan avfall skal kildesorteres, og oppfordre dem til å ikke kaste fra seg søppel i naturen. Dessuten vil firmaet fremstå som mye mer attraktivt utad, dersom både de ansatte og firmaet selv står for miljøvennlige løsninger. Folk blir tross alt mer og mer opptatt av miljøet, og dette er en fin måte å nå ut til en stor og viktig målgruppe – de miljøvennlige. Lykke til med å gjøre firmaet grønnere!