I dagens samfunn er det stadig flere som bryr seg om miljøet og klimaet. En viktig del av det å beskytte miljøet mot menneskeskapte påvirkninger, er å redusere graden av CO2-utslipp. Dette kan gjøres på flere måter, men den metoden som flest av oss personlig kan bidra med, er å velge miljøvennlige fremkomstmidler. Det er derfor stadig flere som kjøper miljøvennlige elbiler som drives av elektrisitet fremfor bensin eller diesel, både for miljøet og lommebokens skyld. I tillegg er det mange kommuner som fokuserer på å tilby miljøvennlig offentlig transport, f.eks. med «grønne» busser som går på hydrogen eller lignende.

Her på Movingcity.no kan du lese mer om ulike former for miljøvennlige fremkomstmidler. Vi gir deg blant annet en grundig forklaring på hva en elbil egentlig er og hvordan disse miljøvennlige bilene fungerer. Vi ser også nærmere på fordelene ved å ha en elbil fremfor en diesel- eller bensindrevet bil. For å hjelpe deg å avgjøre hva slags elbil som er best for deg, ser vi også nærmere på ulike elbil-merker. I tillegg diskuterer vi hvorvidt elbiler er fremtiden, eller bare en forbigående trend. Vil elbilen kunne være en avgjørende faktor når det kommer til å redde planeten fra klimaendringer og miljøskader?

Andre miljøvennlige fremkomstmidler

I tillegg til elbiler, som så klart er et viktig verktøy for deg som ønsker å forflytte deg på en miljøvennlig måte, finnes det andre grønne og miljøvennlige transportløsninger. Du kan for eksempel velge å sykle til jobben, fremfor å kjøre. Dette gir null utslipp og er både enkelt og sunt for kroppen. Det finnes også elsykler, noe som er en populær løsning for mange. Med en elsykkel får du effektiv og miljøvennlig drahjelp i motbakke, og sykkelen gjør det mulig å bruke mindre krefter når du skal komme deg fra A til B. Enkelt og meget bra for miljøet!

I tillegg til sykkel, tilbys som nevnt miljøvennlig offentlig transport via (snart) elektriske fly, hydrogendrevne busser, elektriske lastebiler (som den fra Tesla) og mye mer! Det er ikke bare privatpersoner som tenker på miljøet – også mange bedrifter forsøker å ta vare på planeten vår. Se for eksempel på bedrifter som Foodora, som leverer pizza og andre herligheter direkte hjem til folk via sykkel. Det er liten tvil om at dette er mye bedre for miljøet enn pizzabiler som spytter ut eksos. Dessuten er det mange pizzakjeder og andre bedrifter som kjører elbil. En siste miljøvennlig transportmetode er å ta beina fatt, men dette er ikke alltid mulig.

Hva annet tar vi opp?

I tillegg til de overnevnte temaene, tar vi på Movingcity.no opp andre temaer som opptar alle som er opptatt av miljø. Vi ser blant annet nærmere på hvordan bedrifter best mulig kan bytte ut diesel- og bensindrevne firmabiler til elbil. Lar dette seg gjøre i alle tilfeller, eller blir rekkevidden rett og slett for kort med dagens elbiler? Vi forklarer også nærmere hvordan selskaper generelt kan bli flinkere til å ta miljøvennlige valg for seg og de ansatte i det daglige. Innimellom kan det være lurt å oppfordre de ansatte til å gjøre ting på en mer miljøvennlig og grønn måte.

Vi fokuserer med andre ord ikke bare på transportmidler som er miljøvennlige, men også andre aspekter i det daglige. Alle bedrifter, som jo produserer store mengder avfall i enkelte tilfeller, bør være ekstra nøye når det kommer til kildesortering. Og dersom det er snakk om et selskap som har miljøutslipp for eksempel i form av gasser eller røyk som slippes ut gjennom en pipe, kan det være lurt å sette inn et eget filter i pipen. Det finnes mange ting både du og ethvert selskap kan gjøre for å få litt bedre samvittighet ovenfor jordkloden og den verdenen vi bor i!