Markedet for el-biler har eksplodert de siste årene, og da spesielt i Norge hvor vi ligger helt i verdenstoppen i antall elektriske biler pr. innbygger. Lenge har Tesla vært det suverent dominerende merket, og er det nok enda, men flere og flere av de store bilprodusentene har nå hevet seg på. BMW har tatt store steg de siste årene, det samme med Nissan og Toyota, men flere og flere melder seg på i konkurransen om de elektriske kundene. Til og med Jaguar, Audi og Mercedes har nå kommet med nye modeller. En bilprodusent uten minst en elektrisk modell kan fort havne akterut med dagens utvikling.

Elektriske biler er langt fra noen ny oppfinnelse, og ifølge Wikipedia ble den første modellen produsert og tatt i bruk allerede i 1828 og med flere forsøk i tiårene som fulgte. Lav toppfart og rekkevidde gjorde at den ble utkonkurrert av forbrenningsmotoren når utviklingen av denne skjøt fart ved århundreskiftet. I begynnelsen av 60-tallet ble interessen så smått vekket igjen, men stadig var rekkevidde og toppfart blant faktorene som nektet den suksess. Den teknologiske utviklingen på 00-tallet ga den elektriske bilen en renessanse og de første modellene med rekkevidde og fart nok dukket opp fra 2008. Nå kan det sies at el-biler er bort imot allemannseie.

Elektrisitet til folket

Som nevnt tidligere så er det nærmest en selvfølge at bilprodusenter i dag skal tilby elektriske biler til sine kunder. Etter en periode hvor Tesla var enerådende i markedet og satte standardene med sine modeller så har gigantene våknet opp og kastet seg på toget. Toyota var tidlig ute med sin Prius, som må sies at ble en noe kuriøs trend blant eliten i Hollywood da den kom. I dag er Nissan blant de store med sin Leaf, og BMW har virkelig tråkket til med sine spesielle modeller I3 og I8. Selv om Tesla fortsatt er ledende så er det ikke nødvendigvis de som leder an utviklingen i dag.

Utviklingen av elektriske biler har ikke vært fri for kontroverser, og miljøaspektet blir trukket fram som den viktigste grunnen til at du bør velge denne typen fremdrift. Nå er det totale klimaavtrykket til disse bilene under lupen, men det er det er liten tvil om at driften av elektriske kjøretøyer er bedre for klimaet enn forbrenningsmotorer. Med de utfordringene vi har med klimaendringer så kan det tenkes at økt konkurranse blant de store produsentene bare er positivt, og med økt fokus på klimaavtrykk så ønsker nok de seriøse å bli tatt seriøst på dette. Utviklingen av el-biler har kommet langt, men det er fortsatt en lang vei å gå.

Er fremtiden elektrisk?

Elektrisk fremdrift har kommet for å bli, men utviklingen, utformingen og, ikke minst, produksjonen av modellene er nok bare i startgropen enda. Tesla, med sine nyvinninger, BMW med sine enorme ressurser og dyktige ingeniører samt Toyota og Nissan med sine ambisjoner vil trekke med seg resten av bransjen mot økt bærekraft og gjennomførte miljøpositive løsninger. Det er egentlig ingen annen mulighet med tanke på profilene produsentene ønsker å ha. De store kommer nok fortsatt til å være store, men trenger ambisiøse jyplinger som Tesla for å vekkes. Andre alternativer finnes også på markedet i dag, hvem vet, om ti år snakkes det kanskje om en helt annet revolusjon.

Fremtidsutsiktene for elektriske biler er gode, men det nytter ikke å sove i timen. Naturgass og vegetabilsk olje er to av alternativene som gjerne tar plassen i rampelyset og konkurransen fra fossilt drivstoff er fortsatt veldig sterk. Med alle de store involvert i utviklingen ser det lyst ut for el-bilene, og som konsekvens kanskje også for miljøet og klimaet. Det er nok for tidlig enda å utrope de elektriske bilene som redningen, men utviklingen går absolutt i riktig retning. Konkurranse er aldri negativt, og når konsekvensen av denne stort sett har positive konsekvenser så blir det veldig spennende å se hvor fort utviklingen går de neste årene.